Đường dây nóng : 0236.3707188

 

Tạp chí được cấp giấy phép hoạt động báo chí ngày 23/3/2017. Trải qua hơn 05 năm, Tạp chí thực hiện đầy đủ các quy định theo đúng các nội dung được cấp phép hoạt động và Luật báo chí. Từ số xuất bản đầu tiên vào tháng 9/2017, định kỳ 4 số /1 năm, tạp chí không ngừng lớn mạnh cả về số lượng bài phản biện và chất lượng bài đăng. Tạp chí được cấp Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ ISSN và Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm. Tạp chí cũng đạt được thoả thuận tham gia trang thông tin điện tử tại Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến do Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia quản lý - VJOL.

Hiện nay, thư ký tòa soạn đã đăng tải toàn bộ các số đã xuất bản lên trên trang web này:

https://vjol.info.vn/index.php/tdtt.

Ban biên tập mong tiếp tục nhận được sự đóng góp ý kiến, tham gia viết và gửi bài cho Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao qua email: tapchikhdttt@gmail.com hoặc qua địa chỉ bưu điện Trường Đại học TDTT Đà Nẵng - Số 44 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng; Điện thoại: 0983.192085

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI TẠP CHÍ

1. Tạp chí Khoa học và Đào tạo thể thao đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài báo tổng quan khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật có giá trị khoa học và thực tiễn trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ thể dục thể thao chưa được công bố trên các tạp chí khoa học và báo in. Bài báo không được đăng, Ban biên tập không gửi lại bản thảo.

2. Bài báo được viết bằng tiếng Việt, dài không quá 07 trang giấy khổ A4, đánh máy vi tính trên Word, (bảng mã Unicode, font Times New Roman, cỡ chữ 12, định dạng lề trên 3,0 cm, lề dưới 2,5 cm, lề trái 3,0 cm, lề phải 2 cm, khoảng cách giữa các đoạn văn là 6pt; các công thức Toán học dùng MS Equation; số của công thức đánh phía bên phải). Hình vẽ rõ ràng, không quá 7×14 cm, được định dạng PNG, JPG, WMF. Tên hình vẽ đặt ở phía dưới. Tên bảng biểu đặt ở phía trên. Hình và bảng đều phải đánh số thứ tự.

3. Ở đầu bài báo có tiêu đề, phần tóm tắt, từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh (mỗi phần tóm tắt không dài quá 150 từ, cần nêu bật được những nội dung chính, đóng góp mới của công trình).

4. Nội dung bài báo gồm các phần chính: Đặt vấn đề, phương pháp nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, kết luận và tài liệu tham khảo. Bài báo cần súc tích, sử dụng thuật ngữ và các kí hiệu thông dụng, nếu là thuật ngữ mới thì cần chú thích thuật ngữ xuất xứ; dùng đơn vị đo lường hợp pháp.

5. Danh mục Tài liệu tham khảo không quá 10 đơn vị, sắp xếp theo thứ tự ABC (tên tác giả đối với tiếng Việt, họ tác giả đối với tiếng nước ngoài);

6. Cách ghi trích dẫn: Các trích dẫn để trong dấu ngoặc kép. Sau mỗi trích dẫn cần ghi rõ số thứ tự của tài liệu tham khảo ở danh mục Tài liệu tham khảo được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang. Ví dụ: [1] hoặc [9, tr. 21-22].

7. Cuối bài ghi rõ thông tin của tác giả, nhóm tác giả: Học hàm, học vị, chức danh khoa học của tác giả, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ (điện thoại, E-mail), lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu của tác giả, lĩnh vực nghiên cứu của bài báo, nguồn bài báo. Mỗi bài đăng tối đa 03 thành viên.

8. Tác giả gửi cho Ban biên tập: 01 file word bài báo nghiên cứu đến địa chỉ email: tapchikhdttt@gmail.com.

9. Nộp tiền đăng bài tạp chí theo tài khoản: Trường Đại học TDTT Đà Nẵng. Tài khoản số: 56010000071619 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hải Vân.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Tạp chí Khoa học và Đào tạo thể thao, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng.

Số 44 Dũng Sỹ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

Email: tapchikhdttt@gmail.com.

Điện thoại: 0236.3707188.

Chi tiết liên hệ Thư ký tòa soạn:

- ThS. Huỳnh Việt Nam - DĐ: 0983.192.085

- ThS. Nguyễn Thị Hải Vy - DĐ: 0799.355699